Risom
med den rigtige pris!
Beståelsesprocent: 81,6 

1. gangserhververe til bil 2019, køreprøve.  


- Kvalitetskøreskolen

Risom

K v a l i t e t   t i l   d e n   r i g t i g e   p r i s ! 

Priser:
Hvis du mener, at høj pris er lig med kvalitet, så kan vi da sagtens aftale, at du betaler lige så meget som hos de dyre køreskoler. :)


Her er ALLE priser.

Klik her for at redigere overskriften til tabellen
 
- Teori (min. 29 lektioner)
2.500
- Øvelsesplads (4 lektioner)
1.600
- Køreteknik (4 lektioner)
1.900
- 16 kørelektioner på vejen
6.400
Lovpakken
 12.400
- Leje af bil til prøve (engangsbeløb)
600
I alt: Lovpakken - inkl. bil til prøve
13.000
Rabat ved betaling senest 3 dage efter holdstart 
- 500
  12.500

- Indbetales til skolens konto senest 3 dage efter holdstart.

reg. nr. 3409 - konto nr. 12601530

Anfør  altid  elevnavn  på  indbetaling.


- Betalingen kan evt. deles i 2 x 6.500 (13.000) 

der indbetales før 2. og 6. gang til teori.

Ved eventuelt behov:
 
- Evt. Ekstra kørelektion  1 x 45 min. 
 400
 
Andre poster:
 
- Prøvegebyr (kommunen)
600
- Førstehjælp (udbyder) ca.
 600
- Motorattest (lægen) ca.
 500
- Foto (fotograf) ca. 
 100

Alt det med småt:

Der er ingen andre udgifter.


Dette medfølger i din lovpakke:


- Skolens egen "Beståelsesmappe"

- Teoribog  (Værdi: kr. 300,-)

- On-line adgang til 10 teoriprøver fra Foreningen af Frie Kørelærere

- On-line teoribog

- On-line adgang til 30 teorilektioner

- On-line adgang til 30 videolektioner

- On-line adgang til 40 teoriprøver  (Værdi: kr. 300,-)

- On-line adgang til 50 emneprøver

- On-line adgang til 90 teoriprøver for smartphone

- Repetitionsteori på andre hold

- Ekstrateori med repetition og teoriprøver  

- Kørelektioner med start/stop hvor i byen du ønsker

- Transport til/fra lukket øvelsesplads

- Transport til/fra køreteknisk anlæg

- Kørelærer, der har undervist mere end 1000 elever

- Kaffe, sodavand og småkager til teori  :)


Dette er også gratis:


- Ingen betaling for elevadministration

- Ingen betaling for prøvebooking

- Ingen betaling for ombookning

- Ingen betaling for lektioner aflyst hverdagen før, inden 12:00

- Ingen betaling for at overvære kørelektioner fra bagsædet

- Ingen betaling for banelektioner aflyst 5 hverdage før

- Ingen betaling for første teorigang

- Ingen betaling for yderligere repetitionsteori

- Ingen betaling for at overvære teorien før du begynder

- Ingen betaling for at blive overflyttet til et senere hold

- Ingen betaling for evt. yderligere "leje af skolebil" til prøve


OBS!

Hvis du bliver nødt til at indstille din køreuddannelse som 

følge af flytning, jobskifte eller sygdom mv., vil du naturligvis 

få tilbagebetalt den del du ikke måtte have forbrugt.